InoCreon, s. r. o. - výroba jednoúčelových strojů

Společnost InoCreon Vám nabízí služby v oblasti inovací a výroby jednoúčelových strojů, montážních linek a řízení technologických procesů. Máme zkušenosti s nasazováním průmyslových řídicích systémů, monitorováním stavu zařízení / technologií i sběru dat. To vše za využití nejmodernějších technických prostředků. Pomůžeme Vám zefektivnit vaše výrobní postupy a ušetřit výrobní náklady.

Neváhejte nás kontaktovat s dotazy.

Rádi Vám pomůžeme s výběrem a zpracováním nejlepšího technického řešení za rozumnou cenu.

Inovujte svoje zařízení s kreativním a spolehlivým obchodním partnerem.

Oblast našeho působení je možné rozdělit do následujících kategorií:

  • výroba jednoúčelových strojů
  • montážní linky
  • robotizovaná pracoviště
  • řízení technologických procesů

  • jednoucelove-stroje-a-pripravky-optimalizace-01
  • jednoucelove-stroje-pripravky-01
  • odmerovaci-pripravky-upravy-a-optimalizace-01
  • odmerovaci-stojany-01
  • ridici-systemy-a-automatizace-stroju-01
  • tisk-qr-kodu-ridici-system-01

Výroba jednoúčelových strojů

Zařízení, která zajišťují automatickou kompletaci finálních výrobků nebo dílčích produktů. Mezi časté aplikace patří i úprava polotovarů, dělení materiálu nebo testování kvality výrobků.

Obsluha zajišťuje doplňování komponent do vstupních zásobníků a odebírání výrobků na výstupu stroje. Správně nastavený jednoúčelový stroj zajistí 100% kvalitu montovaného výrobku oproti manuální výrobě zatížené chybami způsobenými lidským faktorem. Jednoúčelové stroje nacházejí uplatnění ve většině průmyslových odvětví.

Montážní linky

Ucelený soubor jednotlivých montážních pracovišť s různým stupněm automatizace od jednoduchých manuálních pracovišť vybavených přípravky a prvky drobné automatizace až po složité montážní systémy založené na bázi dopravních systémů nebo otočných stolů.

Vyšší stupeň automatizace montážních linek zajišťuje vyšší úsporu pracovníků, kteří pouze doplňují materiál a odebírají hotové výrobky.

Robotizovaná pracoviště

Ze všech kategorií jednoúčelových zařízení jsou technicky na nejvyšší úrovni. Robotizovaná pracoviště jsou často koncipována jako samostatná bezobslužná pracoviště.

Zajišťují automatické převzetí výrobku z předcházejícího pracoviště, provádějí montážní operace, kontrolní činnost a třídí výrobky na OK a NOK. Kontrola výrobků u robotizovaných pracovišť je často realizována pomocí kamerového systému. Technické řešení těchto pracovišť umožňuje, oproti ostatním kategoriím jednoúčelových zařízení, efektivní přestavbu zařízení na jiný typ výrobku – převažuje softwarová úprava pohybů robota nad nutnou úpravou mechaniky.

Řízení technologických procesů

Zajišťuje správný předepsaný průběh procesů podle zadané receptury. Na základě naměřených hodnot sledovaných veličin dochází k automatické regulaci stavu vyráběného produktu. Rozhodující úlohy v řízení technologických procesů představují různě náročné regulační obvody určené pro regulaci proudu, napětí, teploty, hladiny, průtoku, tlaku, vodivosti, hustoty, pH nebo jiných veličin.